טיפול קבוצתי ביצירה והבעה בשיטת סטודיו פתוח

הסטודיו הפתוח הוא שיטה של טיפול קבוצתי באמנות, מרחב בו ניתן להתנסות, לחקור, לשחק ולגלות את האמן היוצר שבך. 

יצירה על כל גווניה מזמנת חוויות מעצימות ומשחררות. יש לה כח מרפא, מרגיע ומווסת. תוך שימוש בחומרים שונים תהליך היצירה בונה בנו ביטחון ומאפשר לנו לעצב מחדש את הזהות שלנו. בתהליך אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים עם אתגרים המשקפים התמודדויות שונות שיש לנו בחיים האישיים.

המפגש בסטודיו מאפשר יצירה, שיחה, התבוננות וארגון של הרגשות תוך תנועה. זהו מקום מכיל ומאפשר, מקום לתמיכה רגשית. 

העבודה בסטודיו הפתוח היא בליווי מטפלת באומנות אך חופשית לכל משתתף. הבחירה בחומר והפעולה הנעשית בו מדויקת לכל אחד ואחת בנקודת הזמן הספציפית ומשקפת את התהליך הרגשי שעובר עליו. בסטודיו מגוון רחב של חומרי יצירה ומשטחי עבודה גדולים המאפשרים עבודה נעימה וזורמת. הפעילות מתנהלת כסדנה פתוחה וכל משתתף בוחר מה ירצה ליצור ללא התערבות או הנחיה. המטפלת מאפשרת שיח רגשי למשתתפים שירצו לספר מה יצרו – פעילות זו חשובה ומשמעותית ומהווה מקום של שיתוף והכלה למשתתפים הזקוקים לכך.